Sống tại Hội An hơn 4 năm nhưng gần 2 năm nay, nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn Croqueviella bắt đầu thích thú với việc chụp áo dài và nón lá. Bộ ảnh áo dài vừa được giới thiệu có chủ đề hoàn toàn mới so với các bộ ảnh trước đây.

Sống tại Hội An hơn 4 năm nhưng gần 2 năm nay, nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn C bắt đầu thích thú với việc chụp áo dài và nón lá. Bộ ảnh áo dài vừa được giới thiệu có chủ đề hoàn toàn mới so với các bộ ảnh trước đây.

10
10
20
20
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
110
110
130
130
140
140
Video đang hot