Sau gần 10 năm quen biết, yêu nhau, năm 1949 cụ Lê Văn Sỏ (mọi người thường gọi là Sẻ, do lấy tên con trai đầu của cụ) kết hôn cùng bà Nguyễn Thị Lợi rồi chung sống ở làng rau Trà Quế (xã Cẩm Hà, TP Hội An, Quảng Nam). Trong chiến tranh, cụ Sỏ tham gia hoạt động cách mạng, từng bị địch bắt phải chịu cảnh tù đày và xa cách người vợ trẻ suốt nhiều năm dài.

Sau gần 10 năm quen biết, yêu nhau, năm 1949 cụ Lê Văn Sỏ (mọi người thường gọi là Sẻ, do lấy tên con trai đầu của cụ) kết hôn cùng bà Nguyễn Thị Lợi rồi chung sống ở làng rau Trà Quế (xã Cẩm Hà, TP Hội An, Quảng Nam). Trong chiến tranh, cụ Sỏ tham gia hoạt động cách mạng, từng bị địch bắt phải chịu cảnh tù đày và xa cách người vợ trẻ suốt nhiều năm dài.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
Video đang hot