Hơn 30 năm, cô Út Hiệp sống cạnh và chăm sóc phần mộ những người lính ngã xuống vào ngày 30/4/1975. Kể cả khi cậu con trai duy nhất qua đời ngay trước cổng nghĩa trang, cô vẫn không rời khỏi nơi này.

Hơn 30 năm, cô Út Hiệp sống cạnh và chăm sóc phần mộ những người lính ngã xuống vào ngày 30/4/1975. Kể cả khi cậu con trai duy nhất qua đời ngay trước cổng nghĩa trang, cô vẫn không rời khỏi nơi này.

10
10
20
20
60
60
30
30
90
90
120
120
70
70
40
40
80
80
50
50
100
100
110
110
Video đang hot