Người Phán Xử tập 26: Thế Chột bị đâm, Phan Quân bị bắt

Phim Việt   ·  Trong tập 26, Lê Thành đâm trọng thương Thế Chột, ông trùm đứng ra nhận tội ...