Người Phán Xử tập 23: Bị mai phục, Lương Bổng lâm nguy, Hùng Cá Rô từ biệt cõi đời

Phim Việt   ·  Diễn biến người phán xử tập 23 vô cùng gay cấn khi Thế Chột muốn chặt cả 2 "cánh tay" của Phan Thị bằng cách "khử" Lương Bổng và Hùng Cá Rô.