Người Phán Xử: Phan Hải bị bắt, Khải Sở Khanh lên tiếng khiến cả nhà câm nín

Phim Việt   ·  Phan Hải bị bắt, cả nhà đang lo lắng bàn bạc cách cứu Phan Hải thì Khải bỗng nhiên lên tiếng, khiến mọi người trong nhà đều "không còn gì để nói".