Bắt đầu từ ngày 1/6, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đã bắt đầu tràn ngập nắng. Nhiệt độ ở Hà Nội lúc 13 giờ trưa lên đến 37 độ, nhưng đây vẫn chưa phải mức cao nhất.

Bắt đầu từ ngày 1/6, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đã bắt đầu tràn ngập nắng. Nhiệt độ ở Hà Nội lúc 13 giờ trưa lên đến 37 độ, nhưng đây vẫn chưa phải mức cao nhất.

10
10
32
32
30
30
40
40
50
50
80
80
120
120
100
100
110
110
Video đang hot