Mới đây, Ngô Kiến Huy và Lâm Vinh Hải đã cùng nhau "bắt tay" thực hiện một bộ ảnh chung nhằm kỷ niệm sự hợp tác trong công việc và tình bạn thời gian qua.

Mới đây, Ngô Kiến Huy và Lâm Vinh Hải đã cùng nhau "bắt tay" thực hiện một bộ ảnh chung nhằm kỷ niệm sự hợp tác trong công việc và tình bạn thời gian qua.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
110
110
120
120
130
130
Video đang hot