Vào lúc 7 giờ sáng ngày 24/02, tại các địa bàn quận của TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi Lễ giao nhận quân 2016. TPHCM năm nay có 4.100 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, 4,6% trong tổng số thanh niên được phát lệnh nhập ngũ là Đảng viên.

Vào lúc 7 giờ sáng ngày 24/02, tại các địa bàn quận của TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi Lễ giao nhận quân 2016. TPHCM năm nay có 4.100 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, 4,6% trong tổng số thanh niên được phát lệnh nhập ngũ là Đảng viên.

40
40
31
31
30
30
35
35
15
15
5
5
20
20
25
25
45
45
50
50
65
65
55
55
60
60
70
70
75
75
80
80
85
85
95
95
90
90
Video đang hot