Trong những ngày tháng 7 Âm lịch vừa qua, tại các chùa ở TP.HCM, nhiều người dân đã đến nhiều chùa thực hiện lễ phóng sinh cho các loại động vật như cá, chim, rùa…

Trong những ngày tháng 7 âm lịch vừa qua, tại các chùa ở TP.HCM, nhiều người dân đã đến nhiều chùa thực hiện lễ phóng sinh cho các loại động vật như cá, chim, rùa…

20
20
30
30
10
10
50
50
90
90
70
70
90
90
110
110
130
130
140
140
60
60
180
180
190
190
40
40
Video đang hot