Nếu đây thực sự là Galaxy Note 8 thì iPhone 8 'khó có cửa' làm nên bất ngờ

Công nghệ   ·  Đoạn video này được đăng tải bởi kênh YouTube Concept Creator và nội dung của nó được làm dựa trên những tin tức rò rỉ cũng như các bản thiết kế tiềm năng. Có thể thấy, mẫu Galaxy Note 8 này có ngoại hình nổi bật với màn hình bao trọn và camera kép phía sau lưng.