MTV hào hứng ăn mừng kỷ niệm 15 năm bằng "Dấu Ấn"

Showbiz   ·  Không chỉ có MTV và fan, đêm Dấu Ấn sắp tới sẽ còn có những người bạn của MTV đã hỗ trợ nhóm trong những năm qua bên cạnh các khách mời Phan Đinh Tùng và Karik.