Nếu cuộc sống của bạn đang cảm thấy nhàm chán và vô vị, có bao giờ bạn tự hỏi loài người trên thế giới này thật sự giống nhau? Bộ ảnh về một "loài người" thật khác bên dưới đây chắc chắn sẽ đem bạn từ những ngạc nhiên thú vị cho đến xúc động nghẹn ngào. Đầu tiên chính là bức ành về bữa ăn của một gia đình ở Siberia. Những dân tộc ở khu vực này nổi tiếng với tập quán ăn tươi nuốt sống, đặc biệt là uống máu tuần lộc.

Nếu cuộc sống của bạn đang cảm thấy nhàm chán và vô vị, có bao giờ bạn tự hỏi loài người trên thế giới này thật sự giống nhau? Bộ ảnh về một "loài người" thật khác bên dưới đây chắc chắn sẽ đem bạn từ những ngạc nhiên thú vị cho đến xúc động nghẹn ngào.

Đầu tiên chính là bức ành về bữa ăn của một gia đình ở Siberia. Những dân tộc ở khu vực này nổi tiếng với tập quán ăn tươi nuốt sống, đặc biệt là uống máu tuần lộc.

10
10
20
20
30
30
40
40
5
5
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
110
110
210
210
130
130
140
140
160
160
180
180
190
190
200
200
Video đang hot