Monster 110 đứa con lai của MSX và Ducati Monster 795 giá hơn 30 triệu đồng

Công nghệ   ·  Monster 110 có giá bán hơn 30 triệu đồng, đây được xem là đứa con lai của MSX và Ducati Monster 795. Lô hàng Monster 110 (tay côn) made in Thailand vừa xuất hiện tại Việt Nam.