[Mốc Meo] Tập 6:1/3 cà phê đâu rồi?

Hài   ·  Anh chàng Mốc ngày nào cũng phải mang cà phê cho sếp nhưng do đi thang máy nên mỗi khi thang máy dừng lại thì cốc cà phê lại sóng sánh một chút, nên khi tới tay sếp cốc cà phê chỉ còn 1/3. Vì thế nên sếp mới yêu cầu Meo rằng lần sao phải mang lên cốc cà phê đầy đủ, nếu không thì nộp đơn xin thôi việc.