MLee gần như "lột xác" hoàn toàn trong bộ ảnh mới cùng bạn nhảy sau đêm mở màn đầy ấn tượng tại "Bước Nhảy Hoàn Vũ 2016".

MLee gần như "lột xác" hoàn toàn trong bộ ảnh mới cùng bạn nhảy sau đêm mở màn đầy ấn tượng tại "Bước Nhảy Hoàn Vũ 2016".

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
110
110
120
120
130
130
Video đang hot