Hôm nay dù đã là 28 Tết nhưng lượng người về quê ở bến xe Miền Đông vẫn còn khá đông đúc.

Hôm nay dù đã là 28 Tết nhưng lượng người về quê ở bến xe Miền Đông vẫn còn khá đông đúc.

20
20
20
20
35
35
50
50
40
40
60
60
70
70
130
130
140
140
150
150
170
170
190
190
200
200
220
220
240
240
250
250
260
260
270
270
30
30
290
290
10
10
310
310
Video đang hot