Méo mặt với kiểu chuộc lỗi khó đỡ

Hài   ·  Để chuộc lại lỗi làm mất đồ chứa nhiều kỷ niệm vô giá của bạn mình, Vinh đã hối hận nên đã tìm mọi cách chuộc lại lỗi lầm. Trong khi bạn đã sắm lại đồ mới bù cho những thứ bị mất và nỗi đau cũng sẽ dần quên thì Vinh lại lấy đồ mới của bạn đi cầm để chuộc lại đồ bị mất.