Máy ép thuỷ lực 500 tấn có thể nghiền nát được một chiếc dép không?

Khám phá   ·  Cho một chiếc dép vào máy ép thủy lực 500 tấn, điều gì sẽ xảy ra?