Màn solo tay đôi kinh điển giữa Nasus vs Karma

Clip Games Hay   ·  Sức mạnh của Karma lên tank, bạn đã thử chưa? Cho Nasus full đồ chém thoải mái không mất giọt máu nào, mà vẫn có dame để tiễn Nasus trâu bò lên bảng đếm số.