Màn kéo co bá đạo giữa Super Duke 1290 và Ferrari Laferrari

Ô tô   ·  KTM Super Duke 1290 thi kéo co với LaFerrari, bạn sẽ đặt cửa nào?