Màn đối đầu này của Vivo và Oppo sẽ đi vào huyền thoại

Video Giải Trí   ·  Màn đối đầu trực tiếp của Vivo và Oppo khi quảng cáo ở ngoài đường chắc chắn gây ấn tượng mạnh đến mọi người.