"Cầu Cha già yên ấm", đó có lẽ là ước mong lớn nhất của tất cả những người con trong gia đình với bậc sinh thành của mình nhân dịp đại lễ Vu Lan (15/8 âm lịch), ngày lễ truyền thống đầy tính nhân văn của dân tộc ta.

"Cầu Cha già yên ấm", đó có lẽ là ước mong lớn nhất của tất cả những người con trong gia đình với bậc sinh thành của mình nhân dịp đại lễ Vu Lan (15/8 âm lịch), ngày lễ truyền thống đầy tính nhân văn của dân tộc ta.

10
10
20
20
11
11
12
12
13
13
15
15
14
14
30
30
70
70
40
40
60
60
50
50
71
71
90
90
80
80
100
100
110
110
120
120
140
140
130
130
150
150
Video đang hot