Lộ clip chưởng môn Nam Huỳnh Đạo biểu diễn khí công 8 năm về trước

Trong nước   ·  Lộ clip võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt- chưởng môn Nam Huỳnh Đạo luyện tập và biểu diễn ở đường phố