Lộ ảnh Lệ Rơi sau khi 'đập mặt xây lại'

Showbiz   ·  "Tôi không muốn ai nhận ra mình nữa. Giờ ra đường mọi người cứ Lệ Rơi, Lệ Rơi kìa. Rồi nói những lời khó nghe. Tôi không muốn vậy", Lệ Rơi bộc bạch.