LMHT: Xem Blank biểu diễn màn 'Lee Sin Insec' có khả năng khiến Peanut ngồi dự bị đến hết hợp đồng

Liên Minh Huyền Thoại   ·  Một chuỗi đòn Sóng Âm, Hộ Thể bay qua mắt, Tốc Biến, Nộ Long Cước "mây bay nước chảy", và Taliyah phe địch nằm gọn trên... bàn thờ.