"Cỏ non xanh rợn chân trời. Cành lê trắng điểm một vài bông hoa". Đây chắc chắn là những câu văn, dòng thơ vô cùng quen thuộc mà chúng ta đều đã từng học qua. Những bài học ngày ấy tuy đơn giản nhưng lại dễ đi vào lòng người, khiến ai ai cũng nhớ đến tận ngày hôm nay.

"Cỏ non xanh rợn chân trời. Cành lê trắng điểm một vài bông hoa". Đây chắc chắn là những câu văn, dòng thơ vô cùng quen thuộc mà chúng ta đều đã từng học qua. Những bài học ngày ấy tuy đơn giản nhưng lại dễ đi vào lòng người, khiến ai ai cũng nhớ đến tận ngày hôm nay.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
5
5
90
90
100
100
120
120
130
130
140
140
150
150
170
170
Video đang hot