Lần đầu thử hút thuốc lào, cô gái người nước ngoài 'bật ngửa' vì phê thuốc

Video Giải Trí   ·  Cô gái người nước ngoài thử hút thuốc lào. Kết quả, cô ấy ngã ngữa chỉ sau vài giây...