Làm thế nào để thoát ra khỏi tòa nhà cao tầng đang cháy chỉ với 1 sợi dây?

Thời sự   ·  Khi bạn ở nhà cao mà xảy ra hỏa hoạn thì thoát ra cách nào? Video này sẽ chỉ bạn cách xử lý tình huống chỉ với 1 sợi dây để khi xảy ra sự cố.