Ông Paul Williams đã rất bất ngờ khi thấy một đàn chim yến phụng trong chuyến thám hiểm thị trấn Alice Springs ở Australia. Paul cho biết, đàn chim yến phụng đang tìm nước uống.

Ông Paul Williams đã rất bất ngờ khi thấy một đàn chim yến phụng trong chuyến thám hiểm thị trấn Alice Springs ở Australia. Paul cho biết, đàn chim yến phụng đang tìm nước uống.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
Video đang hot