Ở Úc việc giết các loại gia súc, vật nuôi để lấy thịt, lấy lông và các sản phẩm khác đều phải tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn vệ sinh trong sản xuất và vận chuyển thịt, sản phẩm từ thịt phục vụ con người. Ngoài ra, các tiêu chuẩn này còn bảo vệ phúc lợi động vật như chú trọng tới việc giảm nguy cơ chấn thương, đau đớn cho con vật.

Khám phá quy trình giết mổ bò đúng quy chuẩn ở Australia

10
10
20
20
30
30
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
Video đang hot