Justin Bieber, Sam Smith, Big Sean... nổi bật giữa rừng người trong lễ trao giải Grammy 2016.

Justin Bieber, Sam Smith, Big Sean... nổi bật giữa rừng người trong lễ trao giải Grammy 2016.

15
15
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
90
90
10
10
1
1
Video đang hot