John Carpenter, người đầu tiên chiến thắng 'Ai là Triệu Phú' mà không cần sự trợ giúp

Khám phá   ·  John Carpenter chiến thắng 1 triệu Đô la trong Chương trình Ai là Triệu phú - Phiên bản Mỹ. Ở câu hỏi cuối cùng, anh yêu cầu được gọi điện về cho bố anh. Nhưng thật bất ngờ khi anh nói với bố. "Con gọi chỉ để báo cho bố biết rằng : Chúng ta đã trở thành Triệu phú".