Hồi hộp hơn cả The Walking Dead: Chạy trốn Zombie bằng Parkour

Khám phá   ·  Giả tưởng như zombie xuất hiện và chúng biết Parkour, bạn phải thoát khỏi chúng như thế nào? Xem video để trải nghiệm cảm giác của 1 Parkour.