Học viên trốn trại cai nghiện: "Bọn em chạy tán loạn vào rừng, đói quá đành trở lại trung tâm"

Thời sự   ·  Khi những bức tường bị phá vỡ, hơn 500 học viên cai nghiện ma túy ở Đồng Nai bỏ chạy tán loạn vào rừng rồi ra quốc lộ. Do đói và mệt, một số người tự nguyện trở lại trung tâm.