Hoang mang khi Tùng Sơn cover 'Duyên phận' trong một ngày mưa

Video Giải Trí   ·  Tùng Sơn cover "Duyên phận" với phong cách không thể "diễn tả bằng lời".