Có bố nuôi là Hoài Linh và lượng fan “khổng lồ” sau cuộc thi “Gương mặt thân quen”, nhưng điều đó vẫn không khiến Hoài Lâm tự mãn mà ngừng cố gắng.

Có bố nuôi là Hoài Linh và lượng fan “khổng lồ” sau cuộc thi “Gương mặt thân quen”, nhưng điều đó vẫn không khiến Hoài Lâm tự mãn mà ngừng cố gắng.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
110
110
120
120
130
130
140
140
150
150
160
160
170
170
180
180
190
190
200
200
210
210
Video đang hot