Vừa qua, sau khi tham gia sự kiện kỷ niệm 5 năm thành lập của một trong những tạp chí lớn nhất nước Thái – The Attitude Magazine – Hồ Vĩnh Khoa đã có cho riêng mình những chuỗi ngày rong ruổi, vi vu trên những con đường tại Thái.

Vừa qua, sau khi tham gia sự kiện kỷ niệm 5 năm thành lập của một trong những tạp chí lớn nhất nước Thái – The Attitude Magazine – Hồ Vĩnh Khoa đã có cho riêng mình những chuỗi ngày rong ruổi, vi vu trên những con đường tại Thái.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
110
110
120
120
Video đang hot