Trong bộ ảnh mới, Hồ Vĩnh Khoa cũng đã kết hợp những trang phục ngập tràn cảm hứng sport-it-up đậm chất “Summer retro”.

Trong bộ ảnh mới, Hồ Vĩnh Khoa cũng đã kết hợp những trang phục ngập tràn cảm hứng sport-it-up đậm chất “Summer retro”.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
110
110
120
120
130
130
Video đang hot