Hiệu ứng 2 trang bị mới cực bá đạo trong Liên Minh Huyền Thoại

Clip Games Hay   ·  2 trang bị mới sắp xuất hiện trong Liên Minh Huyền Thoại, nhằm tăng sức mạnh cho nhóm tướng tanker và đây cũng là kế hoạch của Riot Games trong năm 2017