Hải Triều ra sức quyến rũ vẫn chào thua trước nam nhân cứng rắn

Hài   ·  Hải Triều có hẹn với Trương Vô Dụng để hợp nhất đao kiếm nhưng thực chất là có dụng ý quyến rũ Vô Dụng. Dù đã dùng mọi chiêu thức, thậm chí còn được ông cụ tạo thêm cơ hội khi ban cho chai dầu ăn, tuy nhiên, sự cứng rắn của Vô Kỵ đã làm cho Hải Triều đành ôm một cục hận.