Flores đến tận bản doanh Nam Huỳnh Đạo để gặp chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt

Thời sự   ·  Trưa ngày 19/07, võ sư Flores xuất hiện tại đình Nam Chơn gây sự chú ý với người dân TP.HCM. Tuy nhiên, cổng đình vẫn đóng chặt cửa và chỉ cho phép võ sinh ra vào.