FapTV muốn làm những thứ khác thường vì nhóm "không có ai bình thường"

Showbiz   ·  Nút bạc của Youtube là danh hiệu nhằm ghi nhận những kênh Youtube có số lượng subcribe trên 100.000, đồng thời cũng là nguồn động lực cho các bạn trẻ tài năng phấn đấu để có được vinh dự này. Nhóm hài FAPTV, Ghiền Mì Gõ cùng với 1 kênh Youtube khác cùng nhận được vinh dự này.