Facebook tràn ngập hiệu ứng phép thuật trong kỷ niệm 20 năm Harry Potter

Khám phá   ·  Kỷ niệm 20 năm ra mắt cuốn Harry Potter và hòn đá phù thuỷ, Facebook đã ra mắt hiệu ứng phép thuật đầy thú vị, bạn đã thử chưa?