Đời dễ thương khi có bạn "tốt"

Hài   ·  Nhân vật chính dưới đây chắc hẳn "hạnh phúc" đến rớt nước mắt khi có những người bạn tốt luôn bên cạnh mình như vậy. Thậm chí, các bạn ấy đã sẵn sàng bán luôn laptop của bạn mình để lấy tiền mời bạn dự sinh nhật của chính bạn.