Thời gian gần đây, mọi người đang xôn xao vì quán phở gia truyền nằm trong một con hẻm rất nhỏ tại Quận 1. Đây được xem là quán phở giữ lại được nét xa xưa lâu đời không nhầm được với chỗ nào khác.

Thời gian gần đây, mọi người đang xôn xao vì quán phở gia truyền nằm trong một con hẻm rất nhỏ tại Quận 1. Đây được xem là quán phở giữ lại được nét xa xưa lâu đời không nhầm được với chỗ nào khác.

25
25
5
5
10
10
30
30
35
35
40
40
45
45
15
15
20
20
36
36
50
50
70
70
55
55
60
60
65
65
62
62
61
61
Video đang hot