Điều gì sẽ xảy ra khi đổ đồng nóng 1300 độ lên miếng sườn bò?

Video Giải Trí   ·  Thử thách lần này sẽ là đổ đồng được đun nóng 1300 độ lên miếng sườn bò chữ T. Nếu bạn nghĩ nó sẽ cháy đen thì quả nhiên là sai lầm