Đến tận bây giờ vẫn chưa có ai bay lượn được như David Copperfield

Video Giải Trí   ·  Breaking Magician Code là một chương trình giải mã ảo thuật, thế nhưng họ vẫn chưa thể đi đến kết luận cuối cùng cho màn bay lượn đỉnh cao này của David Copperfield - Siêu Ảo Thuật Gia của mọi thời đại!