Đau lòng trước hoàn cảnh của người phụ nữ bị đánh oan vì nghi bắt cóc trẻ em

Thời sự   ·  Chị Lê Thị Bảy, một trong hai người phụ nữ bị đánh oan vì nghi bắt cóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhất nhì trong thôn.