Đánh lạc hướng nhân viên bán hàng để con mình trộm iPhone 6s

Thời sự   ·  Trong lúc người mẹ đang đánh lạc hướng nhân viên bán hàng thì đứa con nhỏ chạy về phía quầy thu ngân, lấy trộm đi chiếc điện thoại iphone 6s rồi nhét vào người.